Funktionalitet och Energispar

Vad är DALI Det adresserbara DALI-systemet ger en enorm flexibilitet med stora möjligheter genom programmering, samt sänker energiförbrukningen avsevärt. DALI förenkla kommunikation och installation till en lägre kostnad, men maximerar kontrollen och flexibiliteten av din miljö.

Varför DALI DALI MultiMaster tillåter ljusanpassningen att använda samma gränssnitt till datanätet och minskar mängden kablar som måste användas. Inkopplingen med nätvärkskabeln kan minska med upptill 50%.Normalt i exemplet nedan kopplas sensorerna med en individuell nätverkskabel till systemet, men nu med DALI bussystem kopplas sensorerna in på den befintliga slingan. Och på så sätt kan nätverkskabel förbrukningen halveras. Och även vilken annan DALI produkt från Philips Dynalite kan kopplas in på systemet. Separata styrkablar behövs inte för varje enhet - en enkel 2-ledarkabel kan användas för att koppla ihop alla DALI-enheter i ett system.

Funktionalitet och Energispar
DALI-systemet förenklar installationen och programmeringen, med DALI-systemet kontrollerar och styr man ljuset i olika arbetsmiljöer, vilket sänker energiförbrukningen avsevärt. Med hjälp av sensorer som känner av ljusflödet och om det är någon i rummet ställer det in och dimmrar ljuset till Era önskemål eller stänger av det helt, utan att behöva göra något manuellt. Det är enkelt att se hur styrsystemet ger en effektivisering och bättre komfort samtidigt som det blir en energibesparing.

DALI och Dynalite styrsystem
Möjliggör att Ni kan skapa en intelligentare arbetsmiljö 

Optimerar energibesparingen
DALI-systemet förenklar installationen och programmeringen, med DALI-systemet kontrollerar och styr man ljuset i olika arbetsmiljöer, vilket sänker energiförbrukningen avsevärt. 
Med hjälp av sensorer som känner av ljusflödet och om det är någon i rummet ställer det in och dimmrar ljuset till Era önskemål eller stänger av det helt, utan att behöva göra något manuellt.

Kompatibelt och utbytbart
DALI-systemet är konstruerat att kunna erbjuda armaturtillverkare en standard som överensstämmer med de krav eller behov som finns. Och löser kraven på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet gör det möjligt att kunna byta produkter från olika tillverkare. Detta inkluderar regulatorer, styrsystem, sensorer, tryckknappar och nödutgång- och utgångsskyltar.Flexibel digital styrning med obegränsade möjligheter
Med DALI går det att välja att styra allt från bara ett rum till en hel byggnad. Det går att förprogrammera olika ljusscener. I varje system kan upp till 16 grupper av armaturer och 16 olika ljusscener skapas. Och det är lätt att ändra ljusscenarier om man vill justera, eller ändrar i lokalen.

DALI sätter standarden
DALI är en etablerad standard protokoll sedan många år och regleras av IEC 62386.